ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายปากคลองแพหมู่ที่ ๑ ถึงบ้านนางสาว วันดี เฉียบแหลม หมู่ที่ ๘

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๗ ตำบลหัวตะพานหมู่ที่ ๒ บ้านลาดจินจาน

อ่านเพิ่มเติม »