ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายปากคลองแพ หมู่ ๑ ถึงบ้านนางสาว วันดี เฉียบแหลม หมู่ ๘

อ่านเพิ่มเติม »

การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ทางสะพานคอนกรีดหมู่ที่๒ เชื่อมหมู่ที่๗ ตำบลหัวตะพาน หมู่๒ บ้านลาดจินจาน

อ่านเพิ่มเติม »

การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ทางสะพานคอนกรีด หมู่๒ เชื่อมหมู่๗ตำบลหัวตะพาน หมู่๒ บ้านลาดจินจาน

อ่านเพิ่มเติม »