ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางบ้านนายวิเศษ กมลฉ่ำ เชื่อมถนนลาดยาง อท ๔๐๐๗ (หน้าวัดหินงอก) หมู่ ๑ ตำบลไผ่ดำพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม »