ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

อ่านเพิ่มเติม »