แจ้งแผนการออกให้บริการรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวิเศษชัยชาญ)

|