ทต.ไผ่ดำพัฒนา จ.อ่างทอง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ – มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗)

อ่านเพิ่มเติม »