ทต.ไผ่ดำพัฒนา จ.อ่างทอง

ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

อ่านเพิ่มเติม »