เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์บนหน้าหลักของเว็บไซต์ตังหวัดอ่างทอง โดยสามารถผ่านลิงค์ www.angthong.go.th ตลอดเดือนพฤษภาคม2565

|