สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค. 2563

|