มาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ

|