ประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติมเพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ

|