ประชาสัมพันธ์การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด ( No Gift Policy )

|