ประกาศเรื่องการ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

|