ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

|