ประกาศรายงานงบการเงินกิจการประปา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

|