ประกาศรายงานงบการเงินกิจการประปา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

|