ประกาศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟีลห์ติกคอนกรีด สายปากคลองแพหมู่ ๑ ถึง บ้านนางสาว วันดี เฉียบแหลม หมู่ ๘

|