ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายปากคลองแพ หมู่ ๑ ถึงบ้านนางสาว วันดี เฉียบแหลม หมู่ ๘

|