จังหวัดอ่างทองแจ้งเตือน เฝ้าระวังการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา เนื่องจากฝนตกหนัก

|