คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินภาษี และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี ๒๕๖๗

|