ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓

|