แจ้งแผนการออกให้บริการรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวิเศษชัยชาญ)

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยคุณสมบัติผู้ขอกู้ยืม ผู้ค้ำประกันและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล พ.ศ.๒๕๖๕ และแบบสอบถามข้อเท็จจริงการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคลฉบับใหม่

อ่านเพิ่มเติม »