จากมดเป็นไดโนเสาร์
หนุนพื้นที่สร้างสรรค์3ดี พัฒนาเยาวชนเท่าทันสื่อจากปัญหาเด็กและเยาวชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เติบโตมาคู่กับอินเทอร์เน็ตและสังคมโซเชียลมีเดีย ที่ไร้การควบคุม นำมาซึ่งปัญหาลอกเลียนพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การใช้ความรุนแรง แสดงออกก้าวร้าว...

Man nabbed with meth, military-grade weapons
PHATTHALUNG -- A man has been arrested in Kongra district and a stash of methamphetamine pills, four military-grade weapons and ammunition seized from his house, police said.Pol Lt Col Sirak Boonyok, a Muang district police investigator, said Isma-el...

OAG mulls indicting "Sin Sae Shogun"
The Office of the Attorney-General (OAG) is considering whether to indict Pasist Arinchayalapis, alias "Sin Sae Shogun", and eight people suspected of colluding in an alleged scam that cheated at least 757 people into paying for an overseas trip that...

ไอจี-ทวิตเตอร์ลุ้นโอทีที
พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการ Over The Top (โอทีที) หรือทีวีที่ให้บริการผ่านแอพพลิเคชันกล่าวว่า...

"ดวงดาวว่าด้วยเรื่องจากอิตถี"
หนุนพื้นที่สร้างสรรค์3ดี พัฒนาเยาวชนเท่าทันสื่อจากปัญหาเด็กและเยาวชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เติบโตมาคู่กับอินเทอร์เน็ตและสังคมโซเชียลมีเดีย ที่ไร้การควบคุม นำมาซึ่งปัญหาลอกเลียนพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การใช้ความรุนแรง แสดงออกก้าวร้าว...