กอปศ.เซ็งเงินหนุนกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาไม่มั่นคง คณะกรรมการอิสระฯ ชี้ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษามีความจำเป็นต้องมีการกำหนดวงเงินที่รัฐต้องจัดสรรให้
วันนี้ (21 ก.พ.) ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวกรณีที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.... โดยประเดิมเงินทุนในการดำเนินการให้ จำนวน 1,000 ล้านบาท...

สพฐ.ยืดหยุ่นเด็กม.3ขึ้นม.4 ไม่เกิน50คนต่อห้องเร่งพัฒนารร.คู่ขนาน
สพฐ.ยืดหยุ่นเด็กม.3ขึ้นม.4 ไม่เกิน50คนต่อห้องเร่งพัฒนารร.คู่ขนาน21 ก.พ.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) วาระพิเศษ...