5/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6
5/2561 โครงการก่อสร้างประปาหมู่หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6
4/2561 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าวัดวันอุทิศฯ-บางตาเฉือน ตำบลไผ่ดำพัฒนา
3/2561 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายปากคลองแพ หมู่ที่ 1 บ้านนางวันดี เฉียบแหลม หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ดำพัฒนา
2/2561 ประกาศโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายและสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ดำพัฒนา
3/2561 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
2/2561 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1/2561 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง(ถังขยะ)
7 ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่อง จัดซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร