2/2561 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12 ต.ค. 2560)
1/2561 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12 ต.ค. 2560)
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง(ถังขยะ) (22 ส.ค. 2560)
7 ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่อง จัดซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร (22 ส.ค. 2560)
1/2560 โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ (21 เม.ย. 2560)
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (9 ธ.ค. 2559)
5 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (8 ธ.ค. 2559)
4 ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (2 ธ.ค. 2559)
3/2560 คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน (15 พ.ย. 2559)
2/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (15 พ.ย. 2559)
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง