1/2560 โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ (21 เม.ย. 2560)
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (9 ธ.ค. 2559)
5 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (8 ธ.ค. 2559)
4 ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (2 ธ.ค. 2559)
3/2560 คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน (15 พ.ย. 2559)
2/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (15 พ.ย. 2559)
1/2560 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย (15 พ.ย. 2559)
97 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (30 มิ.ย. 2559)
96 ปร.4 ปร.5 จ้างเหมาถมดินปรับเกลี่ยบริเวณลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 (30 มิ.ย. 2559)
95 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาถมดินปรับเกลี่ย บริเวณลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.6 (30 มิ.ย. 2559)
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง