นางภัทรวดี แก้วกระจาย
ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
นางสาวดารารัตน์ เพ็งแจ่มศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเปรมจิต สุขสุสาสน์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจินตนา  แก้วประสิทธิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววรรณภา  ฟองชน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง