นางภัทรวดี แก้วกระจาย
ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา