นางภัทรวดี แก้วกระจาย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา