นางพีรญา แสงรูจี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา