เรื่องการจัดทำเวทีประชาคม และทบทวนแผนพัฒนาสามปี แผนชุมชน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ ) ประจำปี๒๕๕๙
24/02/2559
เปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ประจำปี งบประมาณ 2559
24/02/2559
ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559
17/12/2558
จดหมายข่าวกำหนดการเสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
11/12/2558
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ขอเชิญชำระภาษีประจำปี 2559
08/12/2558
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
03/11/2558
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2558
19/08/2558
โครงการปั่นไปปลูก
19/08/2558
คู่มือบริการประชาชนในการประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีและระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินปี2558
26/05/2559
รายงานการประชุมสมัยวิสามัย สมัยที่1ปี 2558
22/04/2559
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง