นายกพบประชาชน
20/03/2560
ขยะแลกไข่
20/03/2560
ประชุมสันนิบาตเทศบาล ครั้งที่ 2 ปี2560
20/03/2560
การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560
27/12/2559
จดหมายข่าว กองคลัง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2560
02/12/2559
ประกาศชำระค่าภาษี ประจำปี 2560
01/12/2559
เรื่อง พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
31/10/2559
ลงนาม เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย
31/10/2559
แม่ตัวอย่างระดับหมู่บ้านของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ทั้ง 8 หมุ่บ้าน
26/08/2559
๒ โครงการปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครบรอบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
12/08/2559
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง