เรื่อง พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
31/10/2559
ลงนาม เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย
31/10/2559
แม่ตัวอย่างระดับหมู่บ้านของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ทั้ง 8 หมุ่บ้าน
26/08/2559
๒ โครงการปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครบรอบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
12/08/2559
๑ โครงการไผ่ดำปั่นร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
12/08/2559
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาเชิญเที่ยว
04/04/2560
กำจัดวัชพืชในลำคลอง โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปี 2558(การดำเนินโครงการต่อเนื่อง).ใน ปี 5559
31/03/2560
เรื่อง ขอเชิญชวนชาวตำบลไผ่ดำพัฒนาทุกท่านเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
12/08/2559
ได้รับผลกระทบจาก แมลงกระเบื้องปีกแข็ง ซึ่งมีอยูทุกมุมบ้าน ทำให้เกิดความรำคาญ และ หวาดกลัว
01/07/2559
กำจัดวัชพืชในลำคลอง โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปี 2558(การดำเนินโครงการต่อเนื่อง) ปี 5559
29/03/2560
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง