สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2 สระบุรี ผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่


สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2 สระบุรี มาบริการผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 15 -26 พฤศจิกายน 2553 ซึงจำนวนนำที่ผลิตให้กับประชาชน จำนวน 8 หมู่บ้าน 144 คิว/หรือ144,000 ลิตร ซึงทำให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอในช่วงที่เกิดอุทกภัย

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง