เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญ มอบหญ้าและฟางแห้งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลไผ่ดำพัฒนาตำบลไผ่ดำพัฒนา เป็นตำบลหนึ่งในจังหวัดอ่างทองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และบ้านเรือนบางส่วนได้รับ ความเสียหาย ร่วมทั้ง เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โค กระบือ ม้า แพะ แกะ ซึ่งทำให้ สัตว์ดังกล่าว ขาดแคลนอาหาร เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา โดยนายชัยรัตน์ เขียวสวาส นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนาได้ประสาน ไปยัง ปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลไผ่ดำพัฒนา และเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้ให้การช่วยเหลือและบรรเทาทุก ความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โค กระบือ ม้า แพะ แกะ โดยการมอบ อาหารสัตว์ ฝางแห้งอัดก้อน หญ้าแห้ง จำนวน 4,000 ก้อน

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง