เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาแจกจ่ายข้าวสารตามโครงการข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาแจกจ่ายข้าวสารตามโครงการข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษาตามที่ คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และวันที่ 10 มิถุนายน 2553 อนุมัติจัดหาข้าวสาร 5% โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2552 เพื่อนำไปบรรจุถุงขนาด 1กิโลกรัม รวม 60ล้านถุงเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนใน ทุกจังหวัด เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ 

โดยทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้รับมอบข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติ จากสำนักงานการค้าภายในจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๒,๙๐๔ ถุง และได้ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยนายชัยรัตน์ เขียวสวาส นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา รวมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๘ รวมกันออกแจกจ่ายข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติให้กับพี่น้องชาวตำบลไผ่ดำพัฒนาทุกครัวเรือนมีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนามารับข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง