การเตรียมการป้องกันกับสถานการณ์น้ำท่วมการเตรียมการป้องกันกับสถานการณ์น้ำท่วม เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

ด้วยปัจจุบัน เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนากำลังประสบภัยน้ำท่วม เนื่องจากตำบลไผ่ดำพัฒนา มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มบางพื้นที่ติดกับแม่น้ำน้อย ส่งผลให้ราษฎรในตำบลไผ่ดำพัฒนาได้รับความเดือดร้อน ทางเทศบาลตำบล ไผ่ดำพัฒนา จึงได้เตรียมการป้องกันและให้ความช่วยเหลือกับสถานการณ์น้ำท่วม ด้านวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกัน เช่น ทราย,กระสอบใส่ทราย,ไม้ลำ และผ้ามุ้งเขียว ให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้

การเตรียมการป้องกันกับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์ให้เตรียมรับกับสถานการณ์น้ำท่วม
2. รับคำร้อง
3. สำรวจพื้นที่
4. ให้ความช่วยเหลือกับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ดังนี้
- ทรายพร้อมกระสอบเพื่อทำเป็นคันกั้นน้ำ
- ไม้ลำทำเป็นสะพาน ทางข้าม
- ผ้ามุ้งล้อมบ่อปลา

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง