ให้ประชาชนปฏิบัติตาม กฎจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๖

ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการสัญจรเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยว ตลอดจนเล่นน้ำสงกรานต์  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและยังเป็นการสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความสูญเสียและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่จะเกิดขึ้น ทางเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้จัดศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนบริเวณ   ณ  ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสมุดปริศนานันทกุล ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงขอประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชน ปฏิบัติตาม กฎจราจร อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ  ๓ม.  ๒ข. ๑ร ( เช่นเมาไม่ขับ   ขับรถต้องสวมหมวกนิรภัย  ขับขี่ปลอดภัย  ๒ข.( ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับขี่ คาดเข็มขัดนิรภัย  ๑ร. (ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด )รวมทั้งการขับรถมอเตอร์ไซค์เปิดไฟหน้า พร้อมทั้งขอความร่วมมือไม่ให้จุดไฟหรือก่อไฟ     เผาวัชพืช  สิ่งปฏิกูลริมสองข้างทาง  ช่วยกันดูแลระมัดระวังมิให้สัตว์เลี้ยงออกมาสู่ท้องถนน และขอความร่วมมือร้านค้าและสถานีบริการน้ำมันงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บริเวณสองข้างทางตลอดจนห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า๑๘ ปี  และ ในเวลาห้ามจำหน่าย  ในช่วงเวลาดั่งกล่าวหากเกิดอุบัติเหตุทางถนน หรือพบเหตุ สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 089-8043474 และที่สำคัญเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด  และเล่นน้ำสงกรานต์ให้ถูกต้องตามประเพณีอันดีงามของไทย

 

             จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกันเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง