เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “รวมพลังสามัคคี สืบสานประเพณีวันสงกรานต์

ด้วยเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกับโรงเรียนวัดวันอุทิศฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไผ่ดำพัฒนา กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลไผ่ดำพัฒนา จัดให้มีโครงการ    “รวมพลังสามัคคี  สืบสานประเพณีวันสงกรานต์  ร่วมสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ   ขึ้นเพื่อแสดงความกตเวทิตาคุณ ต่อผู้สูงอายุ ในตำบลไผ่ดำพัฒนา โดยร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ในตำบลไผ่ดำพัฒนา และสรงน้ำพระวัดวันอุทิศ ในวัน อาทิตย์ ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๖ โดยในปีนี้ทางเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้จัดกิจกรรมจำนวน ๓ วัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันศุกร์ที่ ๑๒  เมษายน ๒๕๕๖ เสาร์ที่ ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๖

เริมตั้งแต่เวลา ๐๙ .๐๐ น ขอเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์  กีฬาเยาวชน ต้านยาเสพติด เป็นการแข่งขั้นฟุตบอล ๘ทีม ทีมละ ๙ คน 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๔  เมษายน  ๒๕๕๖

เริ่มเวลา  ๐๘.๓๐ น. ขอเชิญผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ร่วมลงทะเบียนพร้อมกัน ที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา และร่วมอาบน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ   ๖๐ ปี ขึ้นไป พร้อมทั้งในปีนี้ทางเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้จัดให้มีกิจกรรมการ จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความอบอุ่นในครอบครัว  โดยมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านการ
อนุรักษ์ความเป็นไทย ดังต่อไปนี้

                ๑. การแข่งขัน ตีกอล์ฟ

                ๒. การแข่งขันวิ่งวิบาก

                ๓. การแข่งขันเรือบก

                ๔.การแข่งขันชักคะเย่อ

ชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดนัดชิงชนะ และร่วมเชิยร์การแข่งขันชักคะเย่อคู่พิเศษและหว่าง สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตกำนัน

              ร่วมแห่ผ้าป่า/ผ้าอังสะพระพุทธนรสีห์ จาก หมูที่ 8 บ้านคลองสุคนธ์ มาถึงวัดวันอุทิศฯ ร่วมสรงน้ำพระวัดวันอุทิศฯ เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย

ดังนั้นเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานและร่วมลงแข่งขั้นกีฬาพื้นบ้าน /ร่วมชม และร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต่างๆ ที่ทางเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาจัดขึ้น

โดยงานจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๒ ที่ เมษายน   และวันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน    วันอาทิตย์ ที่ ๑๔  เมษายน บริเวณ หน้าที่ทำการ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ท่านเข้าร่วมโครงการ“รวมพลังสามัคคี  สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ร่วมสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ประจำปี ๒๕๕๖

 

 

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง