ร่วมงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ประจำปี 2556

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ได้จัดริ้วขบวน การแต่งการสี่แผนดิน  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมริ้วขบวน ตลอดสองข้างทางโดยงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ จัดขึ้นเพื่อรำลึกและยกย่องเชิดชูวีรกรรมของวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ดังนั้นเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาขอเชิญชมงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ประจำปี 2556 ณ  บริเวณอนุสาวรีย์วีรชน นายดอกนายทองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง