เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญร่วมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center )

เรื่อง  เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญร่วมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center )

ด้วยโดยคณะอาจารย์แต่และภาควิชา นักเรียน –นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ได้มาตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมชน ( Fix it Center )มาให้บริการซ่อม สร้าง และถ่ายทอดองค์ความรู้  บำรุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวก ในการดำรงชีพ และประกอบอาชีพ

 เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลม, เตารีด, หม้อหุงข้าว, กระติกน้ำร้อน ,

เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์  เช่น โทรทัศน์ , เครื่องเล่น VCD , เครื่องเล่น DVD  วิทยุ ,  เครื่องเสียง(  POWER Amp )

เครื่องยนต์เช่น รถยนต์,รถจักรยานยนต์ , เครื่องยนต์เล็ก ,เครื่องยนต์ทางการเกษตร

ซึ่งภารกิจดังกล่าวมีประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมาก และยังเป็นการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพิ่มทักษะให้ช่างชุมชน   ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งเป็นการฝึกทักษะให้กับนักเรียน-นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญโดยวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ จะมาให้บริการ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ เป็นเวลา  4 สัปดาห์ โดยเริมตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม  วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม   วันเสาร์ที่  30  มีนาคม  วันเสาร์ที่  6  เมษายน   พ.ศ. 2556

 

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง