ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ด้วยเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาร่วมกับโรงเรียนวัดวันอุทิศ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ ประชาชน ตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยร่วมกันแห่เทียนพรรษาในตำบลไผ่ดำพัฒนาทั้ง ๘หมู่บ้านของตำบลไผ่ดำพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุโมทนาและทำบุญร่วมกัน โดยมีผู้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาทั้ง ๒ เขต ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา คณะครูนักเรียน โรงเรียนวัดวันอุทิศ นำโดย ผอ. กิตติรัตน์ กลัดแก้ว คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำโดยนายทุเรียน เอี่ยมสุเมธ กำนันตำบล ไผ่ดำพัฒนา และกลุ่มสตรีของตำบลไผ่ดำพัฒนา โดยเริ่มขบวนแห่เทียน จาก ร้านค้า บ้านสท.สมนึก พานทอง ในวันพุธ ที่ ๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๕เวลา ๐๘.๐๐น.ถึง เวลา ๑๓.๐๐น. นำเทียนถวายให้กับวัดวันอุทิศเป็นเสร็จพิธี

ในการนี้ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ขอเชิญชวนนางรำ นายรำ และประชาชนตำบลไผ่ดำพัฒนา ทุกท่าน ร่วมโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง