กำหนดวันจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย

  

กำหนดวันจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง