2557/3บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว

วันนี้ เวลา 10.30 น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง โดยนายศุภกร กลิ่นประหลาด ผู้ช่วยหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นางสาววราภรณ์ สุขใจ ได้เดินทางมามอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว ให้กับ น.ส. มนัสนันท์ กมลฉ่ำ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 182/1 หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2,000 บาท และ ครอบครัว นางบรรญัติ ทัพไทย อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1,000 บาท ครอบครัวนางสมบัติ ยิ้มละมัย อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 4ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1,000 บาท ซึ่งทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ได้มอบ เงินสงเคราะห์ ครอบครัว จำนวน 4,000 บาทโดยการประสานงานของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ในการนี้เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง