โครงการเยี่ยมบ้านห่วงใยสุขภาพ ผู้พิการ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาร่วมกับเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ดำพัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตผู้พิการ จึงจัดทำโครงการเยี่ยมบ้านห่วงใยสุขภาพ ผู้พิการขึ้น พร้อมกับ มอบชุดของขวัญบำรุงสุขภาพและ ออกตรวจสุขภาพ เช่น วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก เป็นต้น พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจาก เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ดำพัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการและยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้พิการในตำบลไผ่ดำพัฒนาจำนวน 83 ราย ดังนั้นกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์แผนการออกเยี่ยมผู้พิการ ตามโครงการเยี่ยมบ้านห่วงใยสุขภาพ ผู้พิการ โดยจะเริ่มในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ในพื้นที่ เขตที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย หมู่ที่ 2,3,4,5, และ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ในพื้นที่ เขตที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย หมู่ที่ 1,6,7,8, โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง