ชุดเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 รักษาพระองค์ จังหวัดลพบุลี โดย การนำของพันโท วรการณ์ ฮุ่นตระกูล ได้นำชุดเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุงบ้านเรือนของประชาชนที่ฐานะยากจนในพื้นที่ หมู่ที่2 และหมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ซึ่งประกอบไปด้วย 

1 บ้านของนางฉวี ยิ้มละมัย อายุ 81ปี บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 4 
2 บ้านนายนิกูล ยิ้มละมัย อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 47/1 หมู่ที่ 4 
3 บ้านนางกลิ่น เอียมใจ อายุ 66ปี บ้านเลขที่ 42/1 หมู่ที่ 4 
4 บ้านนายทองคำ ไพเราะ อายุ50 บ้านเลขที่ 4/2 หมู่ที่ 2 

โดยการลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนในครั้งนี้นายภูกิจ เขียวสวาส นายกเทศมนตรี ตำบลไผ่ดำพัฒนาและนางนวลศรี เต็มยอด ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ในการต้อนรับ 

 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ต้องขอขอบคุณกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 รักษาพระองค์ จังหวัดลพบุลี มา ณ โอกาสนี้

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง