ขอเชิญชวนประชาชนตำบลไผ่ดำพัฒนาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านและร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและเพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาจึงได้จัดทำโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
- ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไปผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน แต่ละหมู เช่น การกำจัดขยะ และ สิ่งปฏิกูลในแม่น้ำ ลำคลอง ถนน และการตัดแต่งกิ่งไม้รอบบริเวณหมู่บ้าน

- เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ขอเชิญผู้รวมงานทุกท่านรวมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมงานรัฐพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และกิจกรรมการแสดงรำถวายพระพร ของนักเรียน โรงเรียนวัดวันอุทิศ ฯ กิจกรรมการแสดงของ กลุ่มแม่บ้านสตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา และกิจกรรมการแสดงของเด็กอนุบาล ๓ ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา และการจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเพียงกันทั้งประเทศในเวลา ๑๙.๕๙ น.

ในการนี้ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ขอเชิญชวน ประชาชนชาวตำบลไผ่ดำพัฒนา ทุกท่านร่วมประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ และขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน และร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีจุดเทียนชัยถวาย พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าวัดวันอุทิศโดยพร้อมเพียงกัน

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักปลัดเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง