กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะ อบต.ไผ่ดำพัฒนา เป็นเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2552 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง