แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่"

  

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่"
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง