เที่ยวจังหวัดอ่างทองสุขใจได้บุญ

เที่ยวจังหวัดอ่างทอง สุขใจได้บุญ 

( ไปเช้า – เย็นกลับ )
****************************************
เวลา 08.30 น. -ชมตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
เวลา 09.30น.- กราบนมัสการหลวงพ่อพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมกวรวิหาร ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
เวลา 10.00น.- ชมการทำกลองทุกชิด ของบ้านเอกราช ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
เวลา 11.00น.- แยกเข้าหมู่บ้าน “ ไผ่ดำพัฒนา ” ชมและสัมผัส “ เรือนไทย ” มากที่สุด เป็น มรดกของคนไทยเรา
เวลา 12.00น.- รับประทานอาหารไทย ขนมไทยบ้านไผ่ดำพัฒนา
เวลา 13.00น.- กราบพระศิลาแลงหลวงพ่อหิน พระศักดิ์สิทธิ์ สมัยศิลปะยุคลพบุรี ณ วัดวันอุทิศ
เวลา 14.00น.- กราบพระองค์ใหญ่ และการเล่าขานตำนานนรก – สวรรค์ และวรรณคดีไทย ในรูปของหุ่นปั้นที่วัดม่วง
ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โทร 0-3563-1556
เวลา 15.00น.- กราบพระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่ ในโลก ณ วัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
เวลา 16.00น.- กราบนมัสการหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ ณ วัดไชโยวรวิหาร อ. ไชโย จ.อ่างทอง พร้อมซื้อของที่ระลึก
สมนุไพรแปรรูปเป็นขนรมหวาน อร่อย
เวลา 16.30น.- ชมจนอิ่ม – เป็นสุข แล้วกลับบ้านท่าน ตามถนนสายเอเชีย นครสวรรค์ – กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เส้นทางหลัก
-จากกุรงเทพ ฯ ถึงอยุธยา โดยใช้ถนนสายอยุธยา – อ่างทอง ระยะทางประมาณ 15 กม.
-จากอยุธยา ถึง ต.บางเสด็จ อ. ป่าโมก จากแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งถุงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งจะมีป้ายบอกทาง
แต่ละแห่งจะมีป้ายบอกทาง ซึ่งห่างกันในแต่ละแห่งไม่เกิน 10 กม.


สนใจติดต่อล่วงหน้า
1. นายสำรวย ฉิมฉวี (นายก อบต.ไผ่ดำพัฒนา) โทรศัพท์ : 081-3854947
2. นายวิรัตน์ เรียนลึก (รองนายก อบต.ไผ่ดำพัฒนา) โทรศัพท์ : 089-8013144
3.นายอนันต์ เขียวสวาท (รองนายก อบต.ไผ่ดำพัฒนา) โทรศัพท์ : 083-9040029
4. น.ส. วรลักษณ์ โพธิ์ทอง ( ผช.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ) โทรศัพท์ : 086-7069731


หมายเหตุ : มีมัคคุเทศน์พร้อมนำเที่ยว

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง