ขอเชิญประชาชน ตำบลไผ่ดำพัฒนาร่วมไว้ทุกข์พระเจ้าพี่นางเธอฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนาขอเชิญประชาชนร่วมไว้ทุกข์ในพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยการแต่งกายไว้ทุกข์ในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2551 อำเภอวิเศษชัยชาญได้กำหนดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (ส่วนภูมิภาค) เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 15 พ.ย. 2551 พิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา 15.30 น.จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมในพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ วัดนางในธัมมิการาม

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง