โครงการการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน และเยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2553

ด้วยเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้สนับสนุน งบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน และเยาวชน ต้านยาเสพติด จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท ) ให้กับทางโรงเรียนวัดวันอุทิศ สิริกมลฉ่ำราษฎรบำรุง ในการจัดการแข่งขันการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน และเยาวชน ต้านยาเสพติดประจำปี 2553 เพื่อเป็นการสร้างเสริม ให้นัดเรียน และเยาวชน ได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬาได้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและ ชุมชนจึงกำหนดจัดงาน ขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00- 16.30 น. ณ สนามโรงเรียนวัดวันอุทิศสิริกมลฉ่ำราษฎรบำรุง

 

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง